ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Ustalone częstotliwości używane przez paralotniarzy na naszym terenie (Lotnisko Gliwice, Lotnistko Gotartowice)

NA LOTNISKU: 434.600 MHz

PRZELOTOWA: 434.700 MHz

 

POGODA RYBNIK

 

POGODA GLIWICE

 

POLECAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

    INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCHNIEZBĘDNE DOKUMENTY, WNIOSKI I OPŁATY

Wszystkie potrzebne dane na temat przelewów i dokumentów.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie następujących dokumentów:

1.  Wypełnionych wniosków:  

        jeśli kandydat zdaje po raz pierwszy:

        a) Wniosek o wydanie Świadectwa Kwalifikacji PGP - pdf do pobrania lub dostępny na stronie: TUTAJ

        b) Część "C" stareg wniosku - pdf do pobrania

        jeśli kandydat wpisuje kolejne uprawnienie:

        c) Wniosek o wpis uprawnień do Świadectwa Kwalifikacji - pdf do pobrania

 

2.  Świadectwo ukończenia szkolenia Etap II PP, PPG, PPGG, Tandem

 

3.  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP ( część B wniosku wypełnia instruktor wydający Świadectwo Etap II ­ niezbędne do podejścia do egzaminu) – sprawdzić u instruktora, czy wydaje nowy wzór!

 

4.  Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa

 

UWAGA:
Można dla jednej osoby dokonać wpłaty łącznej:

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, rodzaj opłat (egzamin praktyczny, teoretyczny, za wydanie ŚK. itd.)


- Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 53 zł

- Opłata za egzamin praktyczny wynosi
43 zł

- Opłata za egzamin praktyczny za każde dodatkowe uprawnienie wynosi
105 zł

- Opłata za egzamin teoretyczny za każde dodatkowe uprawnienie wynosi 158 zł

- Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi
43 zł

- Opłata za wpisanie każdego dodatkowego uprawnienia wynosi
43 zł

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów :


1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa, np. http://finansowachata.pl/

2. Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce (karta paralotni).

3. Tandem piloci i instruktorzy muszą mieć badania lotniczo-lekarskie.

 

Z wymienionymi wyżej dokumentami można przystąpić do egzaminów.

 

 

Dodatkowe  

-     Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za egzamin na wznowienie świadectwa         w kwocie 43 zł

        Wniosek jaki należy wypełnić:

        - Wniosek o wznowienie uprawnień wpisanch do Świadectwa Kwalifikacji - pdf do pobrania

 

Wnioski znajdują się również na: http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/licencjonowanie-personelu-lotniczego/wzory-wnioskow

 

Wszystkie informacje dotyczące dokumentów znajdują się również na stronie: http://www.silp.paralotnie.pl/
w zakładce Egzaminowanie.

 

Dodatkowa pomoc: http://www.egzamiy.fora.pl/ - giełda pytań egzaminacyjnych.