ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Ustalone częstotliwości używane przez paralotniarzy na naszym terenie (Lotnisko Gliwice, Lotnistko Gotartowice)

NA LOTNISKU: 434.600 MHz

PRZELOTOWA: 434.700 MHz

 

POGODA RYBNIK

 

POGODA GLIWICE

Pola oznaczone * są wymagane.

 

POLECAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap II - 'Trening umiejętności pilotażowych'Drugi etap szkolenia obejmuje:

- 10 lotów holowanych za wyciągarką stacjonarną
- naukę bardziej zaawansowanego pilotażu paralotni
- nauka lądowania w określonym miejscu
- nauka zakładania tzw. 'uszu'
- możliwość podejścia do egzaminu państwowego w celu uzyskania Świadectwa Kwalifikacji

Etap II są to kolejne loty doskonalące umiejętności pilota. Etap zakończony jest wewnętrznym egzaminem Szkoły. Daje to możliwość podejścia do państwowego egzaminu, po zdaniu którego otrzymuje się uprawnienia pilota paralotni (PP) oraz uprawnienia do lotów za wyciągarką (H).

Istnieje także możliwość realizacji drugiego etapu na paralotni z napędem. Kurs odbywa się na własnym sprzęcie.
Może to być napęd plecakowy bądź trajka - czyli specjalny wózek.
Kurs obejmuje wtedy dodatkowe informacje dotyczące obsługi oraz eksploatacji napędu. Poszerzone są także umiejętności startu lądowania oraz pilotażu paralotni z napędem.

Pilot po ukończeniu etapu II na paralotni z napędem również podchodzi do egzaminu wewnętrznego Szkoły. Po odbyciu kursu i zaliczeniu egzaminu Szkoły można podejść do egzaminu państwowego. Po jego zdaniu otrzymuje się uprawnienia pilota paralotni (PP) oraz uprawnienia do lotów z napędem (PPG bądź PPGG).

Egzamin przeprowadzany jest przez egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin obejmuje część teoretyczną w postaci testu oraz wyknanie poprawnego lotu z określonymi elementami.